Šaltiniai

Į 1-6 klausimus atsakykite remdamiesi grafikais A ir B.

Grafikas A. Partizanų skaičius Lietuvoje 1944-1953 m.

Grafikas A
Grafikas A

Grafikas B. Represijų mastai Lietuvoje 1944-1945 m. (MGB duomenimis)

Grafikas B
Grafikas B

Klausimai

1. Abiejų grafikų atskaitos taškas yra 1944 metai. Kodėl? (1 taškas) Atsakymas

2. Kodėl grafiko B duomenys baigiami 1953 metais? (1 taškas) Atsakymas

3. Remdamiesi grafiku A nustatykite partizanų skaičiaus pokyčius iki 1945 metų. Paaiškinkite Šio pokyčio priežastis. (2 taškai) Atsakymas

4. Remdamiesi grafiku A nustatykite partizanų skaičiaus pokyčius 1945-46 metais. Paaiškinkite šio pokyčio priežastis. (2 taškai) Atsakymas

5. Remdamiesi grafiku B, nurodykite metus, kada iš Lietuvos buvo ištremta daugiausia žmonių? Paaiškinkite, kodėl. (2 taškai) Atsakymas

6. Kaip grafiko A duomenys siejasi su grafiko B duomenimis? (1 taškas) Atsakymas

2000 m. mokyklinis egz.