Rinkimų data Prezidentu išrinktas Rinkikai Kandidatai ir jų gauti balsai
1919 04 04 Antanas Smetona Lietuvos Valstybės Tarybos nariai (28) Antanas Smetona (25)
1922 12 21 Aleksandras Stulginskis* I Seimo nariai (78) Aleksandras Stulginskis (17, 15, 36)**
Ernestas Galvanauskas (–, 3, –)
Antanas Smetona (–, 2, –)
1923 06 19 Aleksandras Stulginskis II Seimo nariai (78) Aleksandras Stulginskis (49)
Jonas Vileišis (26)
1926 06 07 Kazys Grinius III Seimo nariai (85) Kazys Grinius (50)
Antanas Smetona (2)
Felicija Bortkevičienė (1)
Gabrielė Petkevičaitė (1)
1926 12 19 Antanas Smetona III Seimo nariai (85) Antanas Smetona (38)
1931 12 11 Antanas Smetona Ypatingieji Tautos atstovai (116) Antanas Smetona (116)
1938 11 14 Antanas Smetona Ypatingieji Tautos atstovai (120) Antanas Smetona (118)

*Al. Stulginskis būdamas Steigiamojo Seimo pirmininku, laikinai, nuo 2020 m. birželio 19 d. iki Prezidento rinkimų, ėjo ir Prezidento pareigas.
** 1922 m. gruodžio 21 d. rinkimuose dalyvavo I Seimas, kurio sudėtis buvo labai įvairi, todėl Prezidentą išrinko tik trečiuoju bandymu.

Šaltinis: https://lt.wikipedia.org