VENGIA SUSITIKTI

Už mažametį Prancūzijos karalių Liudviką XV valstybės reikalus tvarkė Orleano kunigaikštis. Jis buvo didelis cinikas. Kartą sutikęs rašytoją ir filosofą B. Fontenelį, jam tarė:

– Aš netikiu į jokią dorą, netikiu, kad pasaulyje yra dorų žmonių.

– Kunigaikšti, – atsakė Fontenelis,– pasaulyje yra dorų žmonių, tik jie vengia su jumis susitikti.