KURI NEGRAŽESNĖ!

Prūsijos karaliaus Frydricho II dvaro damos susiginčijo, kuri iš jų turi pirmoji žengti pro duris oficialiųjų priėmimų metu ir kuri pirmoji turi teisę pasirinkti vietą prie karaliaus.

– Tegu tą teisę turi toji, kuri negražesnė, – išsprendė ginčą karalius.