NETURĖJO PRIEŠŲ...

Pagarsėjęs Ispanijos vietininkas Nyderlanduose F. Alba (1507-1582), kraujyje paskandinęs olandų sukilimą ir įvedęs „kruvinąjį tribunolą" susidoroti su savo priešais, gulėdamas mirties patale norėjo atgailauti ir pasikvietė nuodėmklausį.

– Ar atleidi savo priešams, mano sūnau? – paklausė kunigas.

– Neturiu priešų, tėve... – atsakė mirštantysis.

– Nejaugi? – nustebo dvasininkas, kuris gerai žinojo visas kunigaikščio padarytas piktadarystes.

– Liepiau juos visus pakarti, tėve, – agonijoje sumurmėjo budelis.