J. S. Bachas
J. S. Bachas

VIRTUOZIŠKUMO PASLAPTIS

Johanas Sebastianas Bachas grojo vargonais sava mokiniui, atėjusiam jo aplankyti. Kai Bachas baigė, mokinys su entuziazmu gyrė jo grojimą. Tačiau kompozitorius pažvelgė į jį nepatenkintas:

– Nieko čia nėra nuostabaus, jaunuoli. Reikia tik paspausti tinkamu laiku tinkamą klavišą, o visa kita atlieka patys vargonai.