KURIS PASITRAUKS?

Ant siauro takelio Veimaro parke susitiko genialus vokiečių poetas Volfgangas Gėtė (1749-1832) su kritiku, kuris aštriai vertino jo kūrinius. Sustojęs ant takelio, kritikas piktai burbtelėjo:

– Aš neužleidžiu kelio kvailiams.

O aš visad priešingai darau, – atsakė „Fausto“ autorius ir mandagiai pasitraukė į šalį.