ATSIŲSK DAR TOKĮ PRIETAISĄ

G. Galilėjus
G. Galilėjus

Galilėjus pripildydavo savo išrastus termometrus ne gyvsidabriu ar spiritu, o vynu. Vieną tokį prietaisą jis nusiuntė išmokslintam draugui į Angliją. Kartu buvo įdėtas ir termometro aprašymas, bet, matyti, jis pakelyje pasimetė arba jo turinio adresatas nesuprato. Štai kokį atsakymą gavo Galilėjus: „Prašau, atsiųsk dar tokį prietaisą. Vynas iš tikrųjų puikus.“