H. Senkievičius
H. Senkievičius

RAŠYTOJAI IR JO VEIKĖJAI

Lenkų rašytojas H. Senkevičius gana originaliai kūrė kai kuriuos romanus. Jis rašė tik tiek, kiek reikia sekančiai laikraščio atkarpai. Kartą jis išvyko į užsienį kaip tik tuo metu, kai Lvovo laikraštis „Slovo Polskie" spausdino jo knygą „Tvanas“. Vieną dieną redakcija gavo tokį laišką:

„Telegrafuokite, kur yra Kmicicas. Užmiršau ir negaliu toliau rašyti. Senkevičius.“

Redaktorius atsakė telegrama:

„Kmicicas dabar Čenstokave, gabena patranką. Redakcija.“

Po to darbas vėl pajudėjo į priekį.