A. Sniadeckis
A. Sniadeckis

TIKS Į ŠLĖKTŲ MARŠALKAS

Senojo Vilniaus universiteto chemijos ir medicinos profesorius Andrius Sniadeckis (1763–1838) turėjo nusipirkęs dvarą Ašmenos apskrityje. Kaimyniniai dvarininkai į Sniadeckį žiūrėjo su panieka: jiems profesorius buvo žemesnės kilmės žmogus. Už akių Sniadeckį dvarininkai vadindavo felčeriu.

Viename susirinkime kažkoks dvarininkėlis su ironija paklausė mokslininką, ar savo sūnų jis taip pat mokys daktaru. Sniadeckis atkirto:

– Mano sūnus per kvailas būti daktaru, tačiau jis puikiausiai tiks į šlėktų maršalkas.