ĮŽADAS

1601 m. ispanai apsupo Nyderlandų miestą Ostendę ir manė jį greitai paimsią. Kariuomenės vado žmona infantė Izabelė prisiėmė įžadą nekeisti baltinių, kol nebus paimta tvirtovė. Tačiau Ostendės miestiečiai atkakliai priešinosi, ir apsiaustis užtruko. Infantė nekeitė marškinių nuo 1601.VI.12 iki 1604.IX.22. Kai ji nusivilko kadaise buvusius sniego baltumo marškinius, jų spalvą amžininkai pavadino... Izabelės spalva.