NE DRABUŽIS PUOŠIA ŽMOGŲ

Medikas ir gamtininkas Teofrastas Hohenheimas (1493–1541), žinomas Paracelso vardu rengėsi labai kukliai. Kartą jį pašaukė pas sergantį imperatorių. Dvariškiai buvo įsitikinę, kad imperatoriaus akivaizdoje negalima vilkėti prastais drabužiais ir privertė Paracelsą apsisiausti raudono aksomo toga, kokias tuomet dėvėjo gydytojai.

Paracelsas įėjo į imperatoriaus miegamąjį, atsistojo prie lovos ir stovi, netardamas nė žodžio.

– Kodėl nieko nekalbi? – nekantriai paklausė imperatorius.

Ar aš? – apsimetė nustebęs Paracelsas. Ką aš turėčiau sakyti? Maniau, kad už mane kalbės

suknelė.