KARALIAUS MALONINGUMAS

Anglijos karalius Jurgis II sužinojo, kad turi būti griežtai nubaustas vienas žurnalistas, kuris, norėdamas anksčiau už kitus savo kolegas turėti karaliaus sosto kalbą, pats ją parašė ir davė spaudai. Karalius pasišaukė teisingumo ministrą ir liepė nebausti žurnalisto. Jis tarė:

– Man rodos, tasai žurnalistas ne per daug nusikalto. Lyginau jo kalbą su manąja ir pastebėjau, kad jo yra daug geresnė.