KAS PIRMAS

Anglų karalius Jurgis III buvo labai punktualus ir to paties reikalavo iš savo pavaldinių. Karaliaus punktualumu ypač sekė lordas Hastingsas. Kartą jis buvo pakviestas audiencijos pas karalių ir pusę minutės pavėlavo. Eidamas per salę į karaliaus kabinetą, išgirdo laikrodį mušant dvylika. Įširdęs lordas trenkė per laikrodį lazda.

Nustebės karalius paklausė:

– Brangus lorde, kodėl mušate laikrodį?

– Jūsų šviesybe, jis pirmas mušė.