XVIII a. viduryje Venecijos ambasadorius skundėsi popiežiaus Klemenso XIII valstybės sekretoriui Venecijos kardinolo kvailumu. Į tai jam buvo taip atsakyta:

– Popiežius gali duoti kardinolo skrybėlę, bet negali duoti galvos.