KOKS PUIKUS IŠEITŲ ASILAS...

Žymus XVIII amžiaus vokiečių fizikas Georgas Lichtenbergas turėjo labai dideles ausis. Kartą vienas jo pažįstamas netaktiškai pastebėjo:

– Kokios baisiai didelės jūsų ausys, pone profesoriau.

– Taip, – visiškai ramiai atsakė Lichtenbergas, – įsivaizduokite: jei taip prie mano ausų pridėjus jūsų smegenis, koks puikus išeitų asilas!