VIENUOLIS VISKĄ SUGADINS

Mikelandželas, kaip ir visi to meto žmonės, buvo tikintis. Tačiau jis matė kunigų bei vienuolių veidmainystę ir neretai juos išjuokdavo. Kai dailininkas Sebastianas dėl Plombas rengėsi tapyti vienuolį San Pietro in Montori bažnyčioje, Mikelandželas manė, kad vienuolio atvaizdas viską sugadinsiąs:

Vienuoliai pražudė pasaulį, kuris yra toks didelis, tai ką bekalbėti apie mažą koplyčią.