ETIKETAS

Kai Marija Antuanetė tapo Prancūzijos karaliene, jai priskyrė etiketo mokytoją madam de Bel. Tai buvo didelė pedantė, kurios jauna karalienė bijojo. Kartą Marija Antuanetė jodinėjo asiliuku po dvaro parką. Staiga atkaklus gyvuliukas numetė amazonę nuo balno. Karalienė, gulėdama žolėje, sušuko:

– Greičiau atveskite madam de Bel! Nežinau, kaip elgtis pagal etiketą, kai asilas numeta karalienę!