PRIEŽASTIS IR PASEKMĖ

– Paprastai pasekmė eina po priežasties. Ar negalėtumėte pasakyti „priešingo pavyzdžio? – paklausė studento egzaminų metu Rudolfas Virchovas (1821–1902).

– Jeigu jūs, gerbiamas profesoriau, eisite paskui savo paciento karstą, – atsakė studentas.