St. Batoras
St. Batoras

TAIP PAT KAIP IR JŪS

Steponas Batoras, senojo Vilniaus universiteto įkūrėjas, buvo vengras ir nemokėjo lenkiškai, bet labai puikiai kalbėjo lotyniškai. Vienąsyk jis, sutikęs Lvovo arkivyskupą, stebėjosi:

– Kaip tu tapai dvasiškiu katalikų bažnyčioje, jei beveik nemoki lotynų kalbos?

– Ogi taip pat, kaip ir jūsų didenybė tapote Lenkijos karaliumi, nors ir nemokate nė vieno žodžio lenkiškai, – atsakė arkivyskupas.