L. van Bethovenas
L. van Bethovenas

IŠSIBLAŠKĘS BETHOVENAS

Bethovenas dažnai taip paskęsdavo mintyse, kad iš viso nematydavo, kas aplink vyksta. Vieną dieną jis užėjo į restoraną ir nepastebėjo, kad padavėjas kelis kartus į jį kreipėsi.

išsėdėjęs beveik valandą už tuščio staliuko, Bethovenas pasišaukė padavėją ir paklausė:

– Kiek aš turiu mokėti?

– Bet juk jūs dar nieko neužsisakėte, – nustebo padavėjas. – Ką galėčiau atnešti?

– Atneškite, ką norite, – sumurmėjo Bethovenas, – bet nekvaršinkit man galvos.