S. Morzė
S. Morzė

DIAGNOZĖ

Telegrafo išradėjas Samuelis Morzė buvo neblogas dailininkas. Kartą jis nutapė paveikslą, vaizduojantį žmogų mirties agonijoje. Pirmasis žiūrovas, pamatęs paveikslą, buvo jo draugas gydytojas.

– Kokia jūsų nuomonė! – paklausė Morzė gydytoją, kuris geroką pusvalandį labai atidžiai tyrinėjo paveikslą.

Gydytojas nusiėmė akinius, atsigręžė į Morzę ir pareiškė:

– Maliarija!