Š. Monteskjė
Š. Monteskjė

MAŽOS DOVANOS PALAIKO DRAUGYSTĘ

Vienas plepys įkyrėjo Š. Monteskjė (1689-1755) savo melagystėmis. Matydamas pašaipią išminčiaus šypseną, jis sušuko:

– Galvą guldau, kad nemeluoju!

Monteskjė atsakė;

– Priimu jūsų galvą, mielas drauge. Mažos dovanos palaiko draugystę.