POPULIARUMO PRIEŽASTIS

Pirmajame XIX a. dešimtmetyje Vokietijoje buvo labai populiarios istorijos profesoriaus Šleiermacherio paskaitos.

Šleiermacheris turėjo fizinių trūkumų: buvo mažo ūgio, kuprotas, vienas petys aukštesnis už kitą, iškreiptu nugarkauliu.

Populiarus medicinos daktaras Heimas, pirmą kartą susitikęs su juo, netaktiškai paklausė:

– Tai jūs ir esate tas garsusis Šleiermacheris?! Dieve mano, aš įsivaizdavau, kad jūs labai gražus, išvaizdus vyras, nes ne tik studentai, bet ir damos, ir karininkai veržiasi klausyti jūsų paskaitų.

Labai kuklus, bet pasižymintis humoro jausmu Šleiermacheris į tai atsakė:

– Iš tikrųjų, mano paskaitas mielai lanko ir studentai, ir jaunos merginos, ir karininkai. O tikroji priežastis štai kokia. Studentai lanko todėl, kad aš esu egzaminų komisijos narys, jaunos merginos vaikšto dėl studentų, o karininkai – dėl merginų.