V. ŠEKSPYRO POKŠTAI

V. Šekspyras, stebėdamas savo tragedijos „Ričardas III“" repeticijas, nugirdo dviejų jaunų artistų pokalbį. „Dešimtą valandą pabelsk triskart į mano duris,– pasakė aktorė.– Aš paklausiu: kas čia? Tu turi atsakyti: Ričardas Trečiasis“".

Šekspyras, nebūdamas moterims abejingas, nuėjo prie artistės durų ketvirčiu valandos anksčiau ir, pasakęs slaptažodį, buvo įleistas, Nors apgaulė paaiškėjo, bet artistė, pamačiusi, kad ją aplankė patsai Šekspyras, greit nusiramino.

Sutartu laiku prie artistės namų atėjo jos meilužis. Šekspyras atidarė langą ir tyliai paklausė: „Kas čia?“"

– Ričardas Trečiasis,– pasigirdo atsakymas.

– Ričardas pavėlavo,– atsakė Šekspyras,– Vilhelmas Nukariautojas jau užėmė tvirtovę.