MOKESČIAIS NESIRŪPINKITE...

Princas Vilhelmas Oranietis, norėdamas atsilyginti Leideno miestiečiams už jų nuopelnus nepriklausomybės kare, pasiūlė pasirinkti: arba panaikinti mokesčius, arba įsteigti universitetą. Atsakymo ilgai laukti nereikėjo: „Mokesčiais nesirūpinkite, duokite universitetą“.