MANO KOLEGA RUSO...

Didysis Lietuvos etmonas Mikalojus Kazimieras Oginskis buvo Nemuno – Dniepro kanalo projekto autorius ir meno mecenatas. Jis sirgo didybės manija. Iš pat vaikystės apsuptas pataikūnų, visai rimtai laikė save vienu iš didžiausių savo meto žmonių. Italų muziko padedamas, kūrė operas, rašė eiles, sugadino ne vieną drobę ir atkakliai tvirtino esąs trečiuoju architektu Europoje. O iš tiesų nepasižymėjo nei skoniu, nei žiniomis.

Kartą, įžengęs į karaliaus Stanislovo Augusto kabinetą, tarė:

– Šviesusis pone, mirė mano kolega. Karalius pagalvojo, kad nuo apopleksijos smūgio mirė etmonas Sasnovskis.

– Atsiprašau, šviesusis pone, ramiai pataisė Oginskis. Aš kalbu Žaną Žaką Ruso.

Karalius pažvelgė nustebęs, bet Oginskis dėstė toliau:

– Jūsų karališkajai didybei, be abejo, žinoma, kad Žanas Žakas parašė žodžius ir muziką „Kaimo burtininkui“. O aš taip pat kuriu muziką ir tekstus lenkiškoms operoms. Šiuo atžvilgiu Žanas Žakas Ruso yra mano kolega.

1754–1761 m. Oginskis buvo Prancūzijoje. Tikriausiai su Ruso jis net nesusipažino, nes 1754 m. Ruso išvyko iš Paryžiaus, nutraukęs ryšius su intelektualiais sostinės sluoksniais. Oginskis tuo metu pradėjo susitikinėti su Paryžiaus intelektualais madam Geofrin salone. Ji buvo sena Stanislovo Augusto bičiulė ir visada mielai priimdavo svečius iš Lenkijos-Lietuvos karalystės. Ten Oginskis susipažino su Didro ir kitais enciklopedistais.

Gana greitai Oginskis tapo populiaria asmenybe. Jo mielai laukdavo Paryžiaus salonuose. Jis visus žavėjo savo muzikalumu: apie jį buvo sakoma, kad pats vienas gali visą orkestrą atstoti. Be to, buvo sąmojingas ir įdomus pašnekovas. Didro jį taip pamėgo, kad vieno pokalbio metu jam pasiūlė parašyti į enciklopediją straipsnį apie arfas.

Arfa tuo metu buvo labai madingas instrumentas. Oginskis net buvo sumanęs padaryti arfą su pedalu, kad galima būtų išgauti ypatingai gilius tonus.

Štai kaip garsiosios Didro ir d'Alambero enciklopedijos aštuntajame tome pasirodė Oginskio straipsnis, sukėlęs didžiulę sensaciją muzikiniuose Paryžiaus sluoksniuose. Kadangi ankstyvesnės muzikinės apžvalgos enciklopedijoje priklausė Ruso plunksnai, Oginskis galėjo save laikyti Ruso kolega. Tik kažin, ar pats Ruso tą kolegą pažinojo.