Šaltinis

Į 1-4 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniu.

Mūsų miestas... Graikijos švietimo židinys

Mūsų valstybinė santvarka nėra kaimynų įstaigų pamėgdžiojimas: mes patys linkę būti greičiau kai kam pavyzdys negu sekti kitais. Mūsų santvarka vadinasi tautos valdžia, nes remiasi ne tautos mažuma, o dauguma. Atsižvelgdami į skirtingus asmeninius poreikius, mūsų įstatymai teikia visiems lygias teises – o dėl politinės įtakos, tai jie užtikrina kiekvienam piliečiui tokias teises, kokios priklauso ne nuo vienos ar kitos politinės partijos, bet nuo garso, kurį kiekvienas įsigyja savo šaunumu. Net ir neturtingam piliečiui, jeigu tik jis gali atlikti ką nors naudinga valstybei, niekas netrukdo dėl jo nežymios padėties siekti garbės ir įtakos.

Klausimai

1. Kada galėjo būti parašytas šis dokumentas? (1 taškas) Atsakymas

2. Kokiame mieste galėjo būti parašytas šis dokumentas? Atsakymą pagrįskite. (1 taškas) Atsakymas

3. Šio santvarkos apibūdinimo tikrai negalima pritaikyti vienam, Jums žinomam, Graikijos poliui. Koks tai polius? Atsakymą pagrįskite. (1 taškas) Atsakymas

4. Remdamiesi tekstu apibūdinkite šių minčių autoriaus politines pažiūras. Atsakymą pagrįskite. (1 taškas) Atsakymas

5. Apie kokį valstybės valdymo būdą kalbama tekste? (1 taškas) Atsakymas

6. Remdamiesi tekstu suformuluokite aprašomo valdymo būdo principus. (2 taškai) Atsakymas

1997 m. egzaminas