Šaltiniai

Į 69-72 klausimus atsakykite, remdamiesi iliustracijomis A, B, C

 

A

A raštas

 B

B raštas

 C

C raštas

Klausimai

Prieš jus – trijų senovės pasaulio rašto sistemų pavyzdžiai.

69. Nustatykite, kuriai senovės pasaulio tautai (tautoms) priklausė kiekvienas raštas ir parašykite jų pavadinimus: (3 taškai) Atsakymas

70. Du įrašai galėjo būti atlikti ant akmens, papiruso, odos ir kitų medžiagų, o vienas – tik ant molio. Kuris? (1 taškas) Atsakymas

71. Kodėl taip manote? (1 taškas) Atsakymas

72. Du įrašai atlikti dar eroje prieš Kristų, vienas – po Kristaus. Kuris? (1 taškas) Atsakymas

73. Kodėl taip manote? (1 taškas) Atsakymas

1998 m. egz.