Šaltinis

Į 14-24 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiu.

Žemėlapis

Klausimai

14. Kuri valstybė (apibrėžta sutartiniu ženklu Nr. 1) pavaizduota žemėlapyje? (1 taškas) Atsakymas

15. Kurį pavaizduotos valstybės (kurią nurodėte atsakydami į 14 klausimą) laikotarpį atspindi žemėlapis? Laikotarpio ribas nurodykite amžiaus(-ių) tikslumu. (1 taškas) Atsakymas

16. Paaiškinkite sutartinio ženklo Nr. 2 reikšmę. (1 taškas) Atsakymas

17. Žemėlapyje pavaizduota valstybė padalinta į dvi dalis. Kaip jas vadiname? (2 taškai) Atsakymas

18. Iki kada gyvavo šios (kurias nurodėte atsakydami į 17 klausimą) valstybės (dalys)?
Už teisingą atsakymą, kai nurodomi amžiai, skiriamas 1 taškas; kai nurodomi metai, skiriami 2 taškai.
Valstybė rytuose gyvavo iki...............
Valstybė vakaruose gyvavo iki............ (2 taškai) Atsakymas

19. Žemėlapyje įrašykite miestų, pažymėtų skaičiais 1 ir 2, pavadinimus. (2 taškai) Atsakymas

20. Kurios tautos (tautų grupės) gyveno teritorijose, pažymėtose raidėmis A ir B? (2 taškai) Atsakymas

21. Kokia pasaulinė religija atsirado valstybės (kurią nurodėte atsakydami į 14 klausimą) gyvavimo laikotarpiu? (1 taškas) Atsakymas

22. Žemėlapyje (atitinkamoje vietoje) užrašykite teritorijos, kurioje atsirado minėta pasaulinė religija, pavadinimą. (1 taškas) Atsakymas

23. Nurodykite vieną valdovą valstybės, kurią atpažinote žemėlapyje, atsakydami į 14 klausimą. (1 taškas) Atsakymas

24. Žemėlapyje pavaizduotos valstybės vakarinei daliai didelę įtaką turėjo išorinis veiksnys. Jis pavaizduotas sutartiniu ženklu Nr. 3. Paaiškinkite šio ženklo reikšmę ir nurodykite amžiaus(-ių) tikslumu, kada šis veiksnys labiausiai reiškėsi. (2 taškai) Atsakymas

2000 m. valstybinis egz. (pakart. s.)