Šaltinis

Į 1-4 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiu.

Žemėlapis

Klausimai

1. Kurią istorinę epochą atspindi šis žemėlapis? (1 taškas) Atsakymas

2. Kuri valstybė pavaizduota žemėlapyje? Pateikite vieną argumentą atsakymui pagrįsti. (2 taškai) Atsakymas

3. Žemėlapyje užrašykite miestų, pažymėtų skaičiais 1, 2 ir 3, pavadinimus. (3 taškai) Atsakymas

4. Kaip vadinamos gentys, gyvenusios teritorijose, žemėlapyje pažymėtose A ir B raidėmis?

A ......................

B....................... (2 taškai) Atsakymas

2000 m. mokyklinis egz. (pakart. s.)