Šaltiniai

Į 43-50 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir F.

ŠALTINIS A

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

ŠALTINIS C

Šaltinis C
Šaltinis C

ŠALTINIS D (Plutarchas apie vieno miesto įkūrimą)

Pamatęs nuostabiai gerą vietą, nes tai buvo gana siaura žemės juosta, įsiterpusi tarp didelio ežero ir jūros, kuri kaip tik šioje vietoje buvo labai tinkama dideliam ir patogiam uostui, karalius [...] įsakė nubraižyti naujo miesto planą pagal vietovės sąlygas. [...] kai pranašautojai išaiškino, kad jo įkurtas miestas būsiąs labai turtingas ir galėsiąs išmaitinti įvairiausių giminių žmones, tuojau įsakė statybos prižiūrėtojams pradėti darbus.

ŠALTINIS E (Plutarchas apie vienos miesto dalies statybą)

Taip kilo pastatai, stulbinantys savo didybe, neprilygstami savo forma ir grožiu, ir visi meistrai vienas kitą stengėsi pralenkti darbo dailumu, bet nuostabiausia buvo - greitis. Pastatai, kurie, atrodė būsią užbaigti, ir tai su vargu, per ilgus amžius tik daugelio kartų - iš tikrųjų visi buvo sukurti tuo vienu valstybės klestėjimo laiku, kai valdė vienas valstybės vyras. [...] Visus šiuos darbus tvarkė ir prižiūrėjo Feidijas, nors čia dirbo ir garsių architektų bei menininkų.

ŠALTINIS F (Plutarchas apie pertvarkymus mieste)

Forume tautai buvo ruošiamos gladiatorių kautynės, ir aplink aikštę buvo įrengtos tribūnos, kur už vietas, daugumos magistratų nuomone, reikėjo mokėti. Gajus tas tribūnas įsakė nuimti, kad neturtingi piliečiai galėtų nemokamai žiūrėti. Kadangi niekas šio įsakymo nepaklausė, Gajus, sulaukęs nakties prieš žaidimus ir pasikvietęs darbininkus, liepė išardyti tribūnas ir rytojaus dieną parodė liaudžiai tuščią vietą, iš kur ji galėjo stebėti žaidynes.

Klausimai

43. Remdamiesi šaltiniuose A, B, C matomais senovės miestų planais, nurodykite tų miestų pavadinimus. Pagrįskite savo sprendimą tik tam miestui būdingu statiniu.
Šaltinis A .......... Pagrindimas ...........
Šaltinis B .......... Pagrindimas ...........
Šaltinis C .......... Pagrindimas ........... (3 taškai) Atsakymas

44. Kiekvienas rašytinis šaltinis D, E, F aprašo vieną iš miestų, kurių planai matomi šaltiniuose A, B, C. Susiekite kiekvieną miesto planą su jį aprašančia ištrauka. Remdamiesi rašytinio šaltinio teiginiu, pagrįskite nustatytą ryšį.
Šaltinis A .... Pagrindimas ...........
Šaltinis B .... Pagrindimas ...........
Šaltinis C .... Pagrindimas ...........(3 taškai) Atsakymas

45. Šaltiniuose A ir B pažymėti Partenonas ir Panteonas. Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, kuo skyrėsi ir kuo buvo panaši jų paskirtis.
Sirtumas ........ Panašumas ......... (2 taškai) Atsakymas

46. Remdamiesi žiniomis, įvardykite šaltinyje E minimą „valstybės vyrą“.
........... (1 taškas) Atsakymas

47. Šaltinyje E minimas valstybės klestėjimo laikotarpis. Pateikite po vieną politinio ir kultūrinio tos valstybės klestėjimo pavyzdį.
Politinis ........ Kultūrinis ......... (2 taškai) Atsakymas

48. Paaiškinkite šaltinyje F vartojamų sąvokų forumas ir magistratai prasmę.
Forumas .......... Magistratai ............ (2 taškai) Atsakymas

49. Nurodykite dar vieną tame pačiame mieste buvusį statinį, kuriame vyko šaltinyje F minimos gladiatorių kautynės.
............. (1 taškas) Atsakymas

50. Kuriame šaltinyje matomas miesto planas liudija, kad senovės pasaulis išgyveno helenizmo epochą? Nurodykite du miesto plane pažymėtus statinius, kurie leistų tą miestą laikyti helenistinės kultūros miestu. Paaiškinkite, kaip jūsų nurodyti statiniai susiję su šia epocha.
Šaltinis .... Statiniai .......... Paaiškinimas ........... (3 taškai) Atsakymas

2010 m. bandomasis egz.