Šaltiniai

Į 11-19 klausimus atsakykite remdamiesi karikatūromis.

1789 m. prancūzų karikatūros (A, B)

Karikatūra A

1. Virš karikatūros A užrašyta: „Reikia tikėtis, kad šis žaidimas netrukus baigsis".

Virš karikatūros A užrašyta:
„Reikia tikėtis, kad šis žaidimas netrukus baigsis“.

Karikatūra B

2. Virš karikatūros B užrašyta: „Šiais laikais naštą reikia nešti kartu"

Virš karikatūros B užrašyta:
„Šiais laikais naštą reikia nešti kartu“.

Klausimai

11. Ką simbolizuoja žmonių figūros, pavaizduotos karikatūroje A? (1 taškas) Atsakymas

12. Kurio luomo atstovas karikatūroje A laiko ant nugaros žmones? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

13. Kurio luomo atstovai karikatūroje A sėdi ant pavaizduoto žmogaus nugaros? (2 taškai) Atsakymas

14. Kokia pagrindinė karikatūros A mintis? (2 taškai) Atsakymas

15. Ar galėjo autorius karikatūroje A pavaizduoti miestietį, bankininką, prekybininką, laikantį ant nugaros žmones? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

16. Ką simbolizuoja žmonių nešama našta karikatūroje B? (1 taškas) Atsakymas

17. Kokia karikatūros B pagrindinė mintis? (2 taškai) Atsakymas

18. Kada Prancūzijoje buvo įgyvendintos karikatūroje B pavaizduotos idėjos? (1 taškas) Atsakymas

19. Kuri iš dviejų karikatūrų atspindėjo Prancūzijos revoliucijos šalininkų siekius? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

1999 m. valstybinis egz. (pakart. s.)