Šaltiniai

Į 20-26 klausimus atsakykite remdamiesi karikatūra „kontinentinė blokada“.

Karikatūra A

Karikatūra A
Karikatūra A

Karikatūra B

Karikatūra B
Karikatūra B

Klausimai

20. Paaiškinkite kontinentinės blokados sąvoką. (1 taškas) Atsakymas

21. Kurio amžiaus įvykis vaizduojamas karikatūrose? (1 taškas) Atsakymas

22. Kurią valstybę simbolizuoja karikatūrose A ir B pavaizduota moteris? (1 taškas) Atsakymas

23. Kurios šalies siekius išreiškė karikatūrų autorius? (1 taškas) Atsakymas

24. Kuris valdovas siekė įgyvendinti kontinentinę blokadą? (1 taškas) Atsakymas

25. Kodėl karikatūroje A vaizduojama apkūni moteris, o karikatūroje B - išsekusi (sublogusi)? (2 taškai) Atsakymas

26. Ar karikatūrų autoriaus prognozės išsipildė? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

2001 m. valstybinis egz. (pakart. s.)