Šaltiniai

Į 40–48 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir F.

Šaltinis A (Iš Mindaugo Tamošaičio istorijos vadovėlio)

Šio stiliaus pastatams būdinga griežta simetrija, lygios sienų plokštumos, kolonada centrinėje fasado dalyje, trikampiai virš portikų ir portalų, raitelių skulptūros, triumfo arkos, panteonai. [...] Miestuose nusidriekė taisyklingų gatvių tinklai, didžiulės aikštės, iškilo rūmų su taisyklingai suplanuotais parkais. Skulptūroje ėmė vyrauti antikinės detalės: nuogas tobulas kūnas, romėniški drabužiai. [...] Tapyboje vertinta aiški, vientisa, statiška kompozicija, formų pusiausvyra ir darna.

Šaltinis B (Iš istorijos vadovėlio „Lietuva ir pasaulis“)

[Šiam architektūros stiliui] būdingas kilimo aukštyn ritmas. [Šiame stiliuje] mūras prarado savo svorį, tapo lengvas ir nesvarus, lyg pasiruošęs atitrūkti nuo žemės. Viduje pabrėžiamas aukštis, gilumas. Erdvę imta skaidyti vertikaliai. Šio stiliaus menui turėjo įtakos mokslo ir technikos laimėjimai, miestų augimas, naujų visuomenės sluoksnių formavimasis.

Šaltinis C (Iš istorijos vadovėlio „Lietuva ir pasaulis“)

Masyvių formų, storų sienų, pusapvalių arkų, mažų langų ir durų pastatai dažniausiai buvo statomi iš vietinio pilko akmens. [Šis stilius] teikė statiniams niūroką išvaizdą. [...] Architektūroje dominavo vienuolių ordinų bažnyčios su vienuolyno pastatais, parapijų bažnyčios, katedros, bokštinės ir aptvarinės pilys. Pilis turėjo apginti šeimininką nuo užpuolikų. Todėl sienos masyvios ir lygios, o jų viršus dantytas – sienos ir kampai užsibaigdavo cilindro formos sargybos bokštais.

Šaltinis D (Iš Mindaugo Tamošaičio istorijos vadovėlio)

[Šio stiliaus] architektai kaip priešpriešą ramioms, stabilioms geometrinėms formoms kūrė ovalius statinius, detales, sudarančias judrių, pulsuojančių daiktų įspūdį. Jie nepaliko nė vieno didesnio lygaus sienos plotelio. Plokštumas suskaidė piliastrai – vertikalūs kyšuliai, primenantys iš sienos išsikišusią koloną ar stulpą. Fasadas buvo dalijamas į tris vertikalias ir tris horizontalias dalis. Pastatai buvo puošiami ornamentais, gausybe skulptūrų, pastatų viduje kurtas atviro dangaus su sklandančiomis figūromis vaizdas.

Šaltinis E

Šaltinis E
Šaltinis E

Šaltinis F

Šaltinis F
Šaltinis F

Klausimai

40. Įvardykite architektūros stilius, apibūdintus šaltiniuose A ir B. Nurodykite būdingiausią kiekvieno stiliaus bruožą.
Šaltinis A ....................... Bruožas .................................
Šaltinis B ....................... Bruožas ................................. (2 taškai) Atsakymas

41. Įvardykite architektūros stilius, apibūdintus šaltiniuose C ir D. Nurodykite būdingiausią kiekvieno stiliaus bruožą.
Šaltinis C ....................... Bruožas .................................
Šaltinis D ....................... Bruožas ................................. (2 taškai) Atsakymas

42. Įvardykite architektūros stilių, atsispindintį šaltinyje E. Atsakymą pagrįskite remdamiesi konkrečia statinio detale.
Šaltinis E ....................... Pagrindimas ............................. (2 taškai) Atsakymas

43. Įvardykite architektūros stilių, atsispindintį šaltinyje F. Atsakymą pagrįskite remdamiesi konkrečia statinio detale.
Šaltinis F ....................... Pagrindimas ............................. (2 taškai) Atsakymas

44. Remdamiesi šaltiniais, chronologiškai įvardykite architektūros stilius, atsiradusius viduriniais amžiais. Kiekvienam iš įvardytų stilių priskirkite šaltinį, kuriame tas stilius aprašytas.
Stilius .......................... Šaltinis ....................
Stilius .......................... Šaltinis .................... (2 taškai) Atsakymas

45. Palyginę vidurinių amžių architektūros stilius, kuriuos įvardijote atsakydami į 44 klausimą, nurodykite du šių stilių skirtumus.
1 ................................ 2 ........................... (2 taškai) Atsakymas

46. Remdamiesi šaltiniais, chronologiškai įvardykite architektūros stilius, atsiradusius naujaisiais amžiais. Kiekvienam iš įvardytų stilių priskirkite šaltinį, kuriame tas stilius aprašytas.
Stilius .......................... Šaltinis ....................
Stilius .......................... Šaltinis .................... (2 taškai) Atsakymas

47. Palyginę naujųjų amžių architektūros stilius, kuriuos įvardijote atsakydami į 46 klausimą, nurodykite du šių stilių skirtumus.
1 ................................ 2 ........................... (2 taškai) Atsakymas

48. Pasirinktinai įvardykite po vieną vėliausiai atsiradusio meno stiliaus dailės ir literatūros kūrinį. Remdamiesi jų pavyzdžiais, apibūdinkite šį stilių.
Dailė .............................. Apibūdinimas........................
Literatūra ....................... Apibūdinimas........................ (4 taškai) Atsakymas

2014 m. valstybinis egz.