Šaltinis

Į 30-38 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniu.

Ištrauka iš laivo žurnalo

Spalio 10 d. Žmonės nebetveria ir skundžiasi ilga kelione. Aš juos guodžiu ir primenu, koks atlyginimas jų laukia, aiškinu, kad jie be reikalo skundžiasi, nes aš vis vien keliausiu tolyn, kol atrasiu Indiją.

Spalio 12 d. Antrą valandą nakties pasirodė žemė. Rytą išlipu į mažą salelę. Išskleidžiu karalystės vėliavą, Karaliaus ir Karalienės vardu paskelbiu tą žemę Ispanijos nuosavybe (...)

Spalio 24 d. Išplaukiu į salą, kurią indėnai, plaukiantys su manim, vadina Kolba (Kuba). Indėnai sako, kad saloje daug perlų, aukso ir prieskonių (...)

Gruodžio 16 d. Espanjolos (Haičio) gyventojai neturi ginklų ir vaikšto visai nuogi. Jie tokie bailūs, jog nedrįso pulti trijų mūsų vyrų. Jie moka klausyti įsakymų ir paliepus dirbti. Ispanijoje iš jų bus galima padaryti apsišvietusius krikščionis.

Klausimai

30. Ką dokumentas pasako apie autoriaus kelionės tikslą? (1 taškas) Atsakymas

31. Autorius mini „ilgą kelionę“. Iš kur atkeliavo autorius ir jį lydėję žmonės? (1 taškas) Atsakymas

32. 1. Kas šio dokumento autorius? (1 taškas) Atsakymas

32. 2. Pateikite du argumentus savo nuomonei pagrįsti. (2 taškai) Atsakymas

33. Kokį dokumento autoriaus asmenybės bruožą atspindi ištrauka? (1 taškas) Atsakymas

34. 1. Kelintais metais parašytas šis dokumentas? (1 taškas) Atsakymas

34. 2. Kodėl taip manote? (1 taškas) Atsakymas

35. Kokie veiksmai rodo, kad atrasta teritorija pateko Europos valstybės valdžion? (1 taškas) Atsakymas

36. Raskite dokumente paminėtas bent dvi ekonomines kelionės priežastis. (2 taškai) Atsakymas

37. Apie kokią dokumento autoriaus klaidą sužinome iš teksto? (1 taškas) Atsakymas

38. Kodėl Espanjolos (Haičio) gyventojų taikingumą europiečiai vadino „bailumu“? (1 taškas) Atsakymas

1998 m. egz.