Šaltiniai

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis.

A šaltinis (Iš keliautojo dienoraščio)

Spalio 12 diena. Antrą valandą nakties pasirodė žemė. Rytą išlipu į mažą salelę. Išskleidžiu karalystės vėliavą, Karaliaus ir Karalienės vardu paskelbiu tą žemę Ispanijos nuosavybe.

Spalio 24 diena. Išplaukiu į salą, kurią indėnai, plaukiantys su manim, vadina Kolba [Kuba]. Jei tikėčiau jų pasakojimais apie jos dydį ir turtingumą, tai turėtų būti Sipangu [taip Markas Polas buvo pavadinęs Japoniją], esanti šiame krašte, kaip spėju iš matytų žemėlapių. Indėnai sako, kad saloje daug perlų, aukso ir prieskonių.

B šaltinis (Iš Antonijaus Pigafeto dienoraščio)

Mes perplaukėme sąsiaurį ir atsidūrėme Ramiajame vandenyne. Praleidome tris mėnesius ir dvidešimt dienų be jokio šviežio maisto. Valgėme džiūvėsius, kurie jau buvo nebe džiūvėsiai, o dulkės, pilnos straubliukų ir dvokiančios žiurkių šlapimu. Gėrėme gelsvą, jau seniai padvisusį vandenį. Suvalgėme taip pat keletą jaučio odų, dengusių didžiosios rėjos viršų ir saugojusių takelažą. Bet tos odos, veikiamos saulės, lietaus ir vėjo, pasidarė tokios kietos, kad turėjome keturias ar penkias dienas mirkyti jas jūroje. Paskui paklodavome jas kuriam laikui ant žarijų, o po to valgydavome; taip pat dažnai valgėme malkų drožles. Žiurkė kainavo pusę dukato (maždaug 1,16 aukso eskudo), bet ir už tiek nelabai jų teatsirasdavo.

C šaltinis (Iš portugalo jūrininko pasakojimo)

Kitą dieną grįžo tie patys laivai; tada kapitonas nusiuntė vieną mūsų įkaitą į Kalikutą, ir tie, kurie jį lydėjo, nuvedė jį pas du Tuniso maurus, mokančius kastiliškai ir genujietiškai, ir štai kaip jis buvo pasveikintas žodis žodin: „Koks velnias čia tave atnešė?“ Ir jie jį paklausė, ko mes čia taip toli atplaukėme, ir jis jiems atsakė, kad mes atplaukėme ieškodami krikščionių ir prieskonių. Jie jam tarė:
„Tai kodėl čia savo žmonių neatsiunčia nei Kastilijos, nei Prancūzijos karaliai, nei Venecijos senjorija?“ O jis atkirto, kad Portugalijos karalius nenorėtų leisti šiems valdovams siųsti savo žmones į šiuos kraštus; jie atsakė, kad jis gerai darąs.

D šaltinis (XV–XVI a. Didieji geografiniai atradimai)

D šaltinis
D šaltinis

Klausimai

32. Įvardykite keliautojus, kurių ekspedicijos aprašytos šaltiniuose. Kurio keliautojo pirmoji ekspedicija vyko XVI a.?
A šaltinis .............. B šaltinis .............. C šaltinis .............. Keliautojas .............. (4 taškai) Atsakymas

33. Nurodykite po vieną politinę, ekonominę ir techninę Didžiųjų geografinių atradimų prielaidą.
Politinė .............. Ekonominė .............. Techninė .............. (3 taškai) Atsakymas (politinė) / Atsakymas (ekonominė) / Atsakymas (techninė)

34. Dviem teiginiais paaiškinkite, kokią reikšmę turėjo žemėlapyje skaičiumi 1 pažymėta ekspedicija ją finansavusiai valstybei.
1 .............. 2 .............. (2 taškai) Atsakymas

35. Dviem teiginiais paaiškinkite, kokią reikšmę turėjo žemėlapyje skaičiumi 2 pažymėta ekspedicija ją finansavusiai valstybei.
1 .............. 2 .............. (2 taškai) Atsakymas

36. Dviem teiginiais paaiškinkite, kokią reikšmę pasaulio pažinimui turėjo žemėlapyje skaičiumi 3 pažymėta ekspedicija.
1 .............. 2 .............. (2 taškai) Atsakymas

37. Nurodykite, kokie pokyčiai prasidėjo Europoje ir atrastose žemėse po Didžiųjų geografinių atradimų.
Europoje: 1 .............. 2 .............. 3 ..............
Atrastose žemėse: 1 .............. 2 .............. 3 .............. (6 taškai) Atsakymas (Europoje) / Atsakymas (atrastose žemėse)

2018 m. valstybinis egz.