Šaltinis

Į 33-41 klausimus atsakykite remdamiesi karikatūra.

Karikatūra

Klausimai

33. Kokį istorinį įvykį vaizduoja karikatūra? (1 taškas) Atsakymas

34. Ką reiškia karikatūroje užrašyti skaičiai „1772", „1793", „1795"? (1 taškas) Atsakymas

35. Ką simbolizuoja rankos, pažymėtos skaičiumi 1? (1 taškas) Atsakymas

36. Ką simbolizuoja rankos, pažymėtos skaičiumi 2? (1 taškas) Atsakymas

37. Ką simbolizuoja rankos, pažymėtos skaičiumi 3? (1 taškas) Atsakymas

38. Kam atiteko didžiausia Lietuvos teritorijos dalis? (1 taškas) Atsakymas

39. Remdamiesi karikatūra ir žiniomis, nurodykite, kam dar atiteko dalis Lietuvos teritorijos? (1 taškas) Atsakymas

40. Kada Lietuva išsivadavo iš skaičiumi 1 pažymėtų rankų? Kokiomis tarptautinėmis-politinėmis aplinkybėmis tai įvyko? (2 taškai) Atsakymas

41. Karikatūroje atvaizduota jog dviems rankų poroms atitenka po tris teritorijas, o vienai – tik dvi. Paaiškinkite, kodėl? (1 taškas) Atsakymas

1999 m. mokyklinis egz. (pakart. s.)