Šaltinis

Į 11-17 klausimus atsakykite remdamiesi lentelės duomenimis.

Lietuvos valstybės teritorijos ir gyventojų raida XIV-XX amžiais

MetaiTeritorija tūkst. kv. kmGyventojų tūkstančiais
1341 350 700
1430 930 2480
1568 485 2400
1572 320 1700
1791 250 2500
1793 132 1800
1925 55,7 2230
1995 65,3 3700

 

Klausimai

11. Kurių didžiųjų kunigaikščių politika lėmė žymų Lietuvos teritorijos pokytį 1341-1430 metais? (2 taškai) Atsakymas

12. Kuria kryptimi plėtėsi Lietuva 1341-1430 metais? (1 taškas) Atsakymas

13. Kodėl sumažėjo Lietuvos teritorija ir gyventojų skaičius 1568-1572 metais? (2 taškai) Atsakymas

14. Dėl kokio įvykio ženkliausiai sumažėjo Lietuvos teritorija tarp 1572-1791? (1 taškas) Atsakymas

15. Kuriai valstybei atiteko dalis Lietuvos teritorijos tarp 1791 ir 1793? (1 taškas) Atsakymas

16. Kodėl pakito Lietuvos plotas 1925-1995? (1 taškas) Atsakymas

17. Vienas Lietuvos teritorijos ir gyventojų skaičiaus pokytis glaudžiai susijęs su Jono Chodkevičiaus žodžiais karaliui: „Mes dabar stovime prieš jus ir... kreipiamės į jūsų didenybę su prašymu baigti šį reikalą, kad jis nesukeltų mums ir mūsų vaikams vergovės ir amžinos gėdos...“?
Iš lentelės nurodykite šį laikotarpį ir paaiškinkite savo pasirinkimo motyvą. (2 taškai) Atsakymas

1999 m. valstybinis egz.