Šaltiniai

Į 18-36 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E, F.

ŠALTINIS A

1 str. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

33 str. Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę.

55 str. Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

78 str. Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.

ŠALTINIS B

1 str. Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma demokratinė Respublika.

24 str. Rinkti atstovus į Seimą turi teisės pilnateisiai Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters, turintieji ne mažiau kaip 21 metus amžiaus <...>.

25 str. Seimas renkamas trejiems metams.

41 str. Respublikos Prezidentą renka Seimas.

44 str. Respublikos Prezidentas yra renkamas trejiems metams.

ŠALTINIS C

1 str. Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma suvereninė. Jos suverenumas priklauso Tautai.

62 str. Respublikos prezidentas renkamas septyneriems metams.

64 str. Respublikos Prezidentą renka Tautos Atstovai.

75 str. Seimas renkamas penkeriems metams.

78 str. Balsuoti už kandidatus į Seimo Narius turi teisę piliečiai, suėję ne mažiau kaip dvidešimt ketverius metus amžiaus.

ŠALTINIS D

1922 m. A. Voldemaras rašė: „Pareigos, kurios prezidentui skiriamos, galima išreikšti dviem žodžiais – rodytis ir pasirašinėti“.

ŠALTINIS E

„Kartu su Seimo rinkimais vyko ir referendumas dėl naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Konstitucija numatė sukurti visuotinai renkamo prezidento instituciją“.

ŠALTINIS F

Prezidentas kalbėjo: „Prezidento valdžiai ir valdžios vieningumui sustiprinti reikėjo keisti konstituciją, kas ir buvo padaryta: pirma [priimta] be Seimo, o dabar[priimta] paties Seimo“.

Klausimai

18. Kaip vadinasi dokumentai, kurių fragmentai pateikti šaltiniuose A, B, C? (1 taškas) Atsakymas

19. Ar šaltiniai A, B, C yra pirminiai ar antriniai? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

20. Kuris iš šių (A, B, C) dokumentų galioja iki šiol? (1 taškas) Atsakymas

21. Kurį iš šių (A, B, C) dokumentų vertina A. Voldemaras šaltinyje D? (1 taškas) Atsakymas

22. Pagrįskite atsakymą į 21 klausimą. (Paaiškinkite, kodėl taip manote.) (1 taškas) Atsakymas

23. Apie kurį iš šių (A, B, C) dokumentų kalbama šaltinyje E? (1 taškas) Atsakymas

24. Pagrįskite atsakymą į 23 klausimą. (Paaiškinkite, kodėl taip manote.) (1 taškas) Atsakymas

25. Apie kurį iš šių (A, B, C) dokumentų kalbama šaltinyje F? (1 taškas) Atsakymas

26. Pagrįskite atsakymą į 25 klausimą. (Paaiškinkite, kodėl taip manote.) (1 taškas) Atsakymas

27. Pateikite dokumentų A, B, C priėmimo chronologinę seką (įrašykite raides):
1) ..... , 2) ...., 3)...... (1 taškas) Atsakymas

28. Šaltinis A buvo priimtas ............... (1 taškas) Atsakymas

29. Šaltinis B buvo priimtas ............... (1 taškas) Atsakymas

30. Šaltinis C buvo priimtas ............... (1 taškas) Atsakymas

31. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu priėmus dokumentą A? (1 taškas) Atsakymas

32. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu priėmus dokumentą B? (1 taškas) Atsakymas

33. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu priėmus dokumentą C? (1 taškas) Atsakymas

34. Kuris iš šių (A, B, C) dokumentų įtvirtino autoritarini valdymą? (1 taškas) Atsakymas

35. Kada nustojo galioti dokumentas B? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

36. Kada nustojo galioti dokumentas C? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

2000 m. valstybinis egz.