Šaltiniai

Į 37-52 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiais A, B.

ŽEMĖLAPIS A

Žemėlapis A
Žemėlapis A

ŽEMĖLAPIS B

Žemėlapis B
Žemėlapis B

Klausimai

37. Kurio istorinio laikotarpio valstybių sienos pavaizduotos žemėlapiuose? (1 taškas) Atsakymas

38. Kelintame dešimtmetyje galutinai susiformavo valstybių sienos, pavaizduotos žemėlapyje A? Atsakymą paaiškinkite remdamiesi konkrečiu Lietuvos valstybės sienų kaitos pavyzdžiu.
Dešimtmetis.............. Paaiškinimas............................ (1 taškas) Atsakymas

39. Kurių dešimtmečių sandūroje susiformavo valstybių sienos, pavaizduotos žemėlapyje B? Atsakymą paaiškinkite remdamiesi konkrečiu pavyzdžiu.
Dešimtmetis................ Paaiškinimas.......................... (1 taškas) Atsakymas

40. Nurodykite valstybių, žemėlapyje A pažymėtų skaičiais 1 ir 2, pavadinimus. (1 taškas) Atsakymas

41. Įvardykite teritoriją, žemėlapyje A pažymėtą skaičiumi 3. Nurodykite valstybę, kuriai priklausė ši teritorija.
Teritorijos pavadinimas........................ Valstybė.................... (1 taškas) Atsakymas

42. Remdamiesi žemėlapiu A, įvardykite imperiją, iš kurios susikūrė valstybės, pažymėtos skaičiais 4, 5, 6. Nurodykite šių valstybių pavadinimus.
Imperija............. 4............ 5............ 6.......... (2 taškai) Atsakymas

43. Kuris įvykis pakeitė daugumos žemėlapyje A pavaizduotų valstybių sienas? (1 taškas) Atsakymas

44. Kelintame dešimtmetyje susiformavo žemėlapyje B skaičiumi 2 pažymėtos valstybės tokios sienos? (1 taškas) Atsakymas

45. Remdamiesi žemėlapiu B, įvardykite dvi valstybes, kurioms atiteko teritorija, žemėlapyje A pažymėta skaičiumi 3. (1 taškas) Atsakymas

46. Palyginkite žemėlapiuose skaičiumi 1 pažymėtos valstybės sienas. Nurodykite pavadinimą teritorijos, kurios prijungimas iš esmės pakeitė šios valstybės sienas (žemėlapis B). (1 taškas) Atsakymas

47. Nurodykite tikslią datą, kada valstybė, žemėlapyje B pažymėta skaičiumi 1, atkūrė nepriklausomybę.
Metai................. mėnuo................ diena..... (1 taškas) Atsakymas

48. Nurodykite įvykį, po kurio susiformavo valstybė, žemėlapyje B pažymėta romėnišku skaičiumi III. (1 taškas) Atsakymas

49. Nurodykite valstybių, žemėlapyje B pažymėtų romėniškais skaičiais I, II, pavadinimus. (1 taškas) Atsakymas

50. Įvardykite valstybės, žemėlapyje A pažymėtos skaičiumi 7, pavadinimą. Remdamiesi žemėlapiu B, nurodykite bent dvi valstybes, kurios susikūrė šios valstybės teritorijoje.
Žemėlapis A (valstybė)...................... Žemėlapis B (valstybės)...................... (2 taškai) Atsakymas

51. Suirus valstybei, žemėlapyje A pažymėtai skaičiumi 4, jos teritorijoje susikūrė dvi valstybės, kurios žemėlapyje B pažymėtos romėniškais skaičiais IV, V. Nurodykite jų pavadinimus. (1 taškas) Atsakymas

52. Įvardykite šalį ir nurodykite joje kilusi politinį procesą, lėmusį kai kurių žemėlapyje B pavaizduotų valstybių susikūrimą.
Šalis.......................... Procesas .......................... (1 taškas) Atsakymas

2004 m. valstybinis egz.