Šaltinis

Į 16-24 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiu.

 

Žemėlapis
Žemėlapis

 

Klausimai

16. Kelintame XX a. dešimtmetyje galutinai susiformavo žemėlapyje pavaizduotų valstybių sienos? (1 taškas) Atsakymas

17. Įvardykite valstybę, žemėlapyje pažymėtą skaičiumi 1. Nurodykite politinį procesą, kuris, prasidėjęs šioje valstybėje, lėmė kai kurių žemėlapyje pavaizduotų valstybių susikūrimą (atkūrimą).
Valstybė................... Procesas ................. (1 taškas) Atsakymas

18. Įvardykite valstybę, žemėlapyje pažymėtą skaičiumi 2. Nurodykite tikslią datą, kada ši valstybė atkūrė nepriklausomybę.
Valstybė...................... Metai................. mėnuo................ diena..... (1 taškas) Atsakymas

19. Nurodykite valstybių, žemėlapyje pažymėtų skaičiais 3, 4, pavadinimus. (1 taškas) Atsakymas

20. Įvardykite teritoriją, žemėlapyje pažymėtą pirmuoju sutartiniu ženklu. Nurodykite valstybę, kuriai ši teritorija priklauso. (1 taškas) Atsakymas

21. Nurodykite visas valstybes, su kuriomis ribojasi žemėlapyje skaičiumi 2 pažymėta valstybė. (1 taškas) Atsakymas

22. Įvardykite valstybę, žemėlapyje pažymėtą antruoju sutartiniu ženklu. Paaiškinkite po kurio įvykio susiformavo šios valstybės sienos. (1 taškas) Atsakymas

23. Įvardykite valstybę, žemėlapyje pažymėtą skaičiumi 5. Nurodykite pavadinimą valstybės, kuriai suskilus susikūrė ši valstybė. (2 taškai) Atsakymas

24. Įvardykite valstybę, žemėlapyje pažymėtą skaičiumi 6. Nurodykite pavadinimą valstybės, kuriai suirus susikūrė ši valstybė. (2 taškai) Atsakymas

2005 m. mokyklinis egz.