Šaltinis

Į 14-18 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiu.

Žemėlapis

Klausimai

14. Kuriais metais susiformavo tokios Lietuvos valstybės sienos? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

15. Surašykite valstybių ir teritorijų, žemėlapyje pažymėtų skaičiais, pavadinimus. (5 taškai) Atsakymas

16. Pažymėkite ženklu „+“ dvi valstybes, kuriose viešpatavo totalitariniai režimai. (1 taškas) Atsakymas

17. Pažymėkite ženklu „o“ dvi valstybes, kurių nepriklausomybę Vokietija panaikino prieš II Pasaulinį karą. (1 taškas) Atsakymas

18. Po kurio aukščiau esančio dokumento (A, B, C) pasirašymo Europoje neliko valstybės, žemėlapyje pažymėtos skaičiumi 1? (1 taškas) Atsakymas

1999 m. mokyklinis egz.