Šaltiniai

Į 1-11 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

Šaltinis A. Pramonės gamyba Vokietijoje (1929 m. = 100)

1931 m.1932 m.
68 53

Šaltinis B. Darbininkų darbo užmokestis Vokietijoje (1928 m. = 100)

1929 m.1931 m.1933 m.
106 95 77

Šaltinis C. Kai kurių Vokietijos partijų balsai per Reichstago rinkimus 1928-1933 m. (proc.)

 1928 m.1930 m.1932 07 311932 11 061933 03 05
1. Centro (konservatoriai, katalikai) 15,4 17,6 16,7 16,2 15,0
2. Socialdemokratai 29,8 24,5 21,6 20,4 18,3
3. Komunistai 10,6 13,1 14,3 16,9 12,3
4. Nacistai 2,6 18,3 37,3 33,1 43,9

Šaltinis D. Kai kurios socialinės grupės VNSD partijoje ir Vokietijoje 1930 m.

Socialinė grupėVNSDP (proc.)Visuomenėje (proc.)
1. Darbininkų 28,1 45,1
2. Žemės ūkio savininkų 14,1 6,7
3. Valdininkų 25,6 15,9

Šaltinis E. Iš VNSDP programos

1. Mes ... reikalaujame visų vokiečių suvienijimo į vientisą Didžiąją Vokietiją.

2. Mes reikalaujame <...> Versalio <...> <sutarties> panaikinimo.

Klausimai

1. Nustatykite pramonės gamybos (šaltinis A) ir darbininkų darbo užmokesčio (šaltinis B) kitimo tendenciją 1929-1933 m. Kas lėmė tokius pokyčius? (2 taškai) Atsakymas

2. Remdamiesi šaltiniu C nurodykite, kaip kito radikalių partijų rinkėjų skaičius per 1928-1932 m. rinkimus. (1 taškas) Atsakymas

3. Paaiškinkite, kodėl kito radikalių partijų (kurias nustatėte, atsakydami į 2 klausimą) rinkėjų skaičius? Remdamiesi šaltiniais nurodykite dvi priežastis. (2 taškai) Atsakymas

4. Remdamiesi šaltiniu D nurodykite, kurios socialinės grupės atstovų buvo daugiausiai VNSD partijoje? (1 taškas) Atsakymas

5. Palyginę VNSD partijos ir Vokietijos visuomenės socialinę struktūrą (šaltinis D), nustatykite, kuri socialinė grupė santykinai (proporcingai) labiausiai rėmė nacistus? (1 taškas) Atsakymas

6. Šaltinyje E yra teiginys „reikalaujame <...> Versalio <...> <sutarties> panaikinimo“. Kodėl buvo iškeltas šis reikalavimas? (1 taškas) Atsakymas

7. Kokią reikšmę šaltinio E reikalavimai turėjo Vokietijos politiniam gyvenimui ir kaip jie veikė rinkimų (šaltinis C) rezultatus? (2 taškai) Atsakymas

8. Remdamiesi šaltiniu C ir žiniomis, paaiškinkite, kodėl 1932 11 06-1933 03 05 laikotarpiu pakito komunistus rėmusių rinkėjų skaičius? (1 taškas) Atsakymas

9. Remdamiesi šaltiniu C ir žiniomis, paaiškinkite, kodėl 193211 06 -1933 03 05 laikotarpiu pakito nacistus rėmusių rinkėjų skaičius? (1 taškas) Atsakymas

10. Kaip 1933 m. atėjusi į valdžią partija (šaltinis C) vykdė savo programinius (šaltinis E) įsipareigojimus? Pateikite bent du faktus. (2 taškai) Atsakymas

11. Kaip 1933 m. atėjusios į valdžią partijos (šaltinis C) programos punktų (šaltinis E) įgyvendinimas tiesiogiai palietė Lietuvą prieš Antrąjį pasaulinį karą? (1 taškas) Atsakymas

2000 m. valstybinis egz. (pakart. s.)