Šaltiniai

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis.

A šaltinis (Iš Roberto Petrausko knygos „Trečiojo Reicho triumfas“)

Nepaisant sąjungininkų gerų norų ir troškimo kiek įmanoma labiau laikytis tautų apsisprendimo principo, didžiulės tautinių mažumų grupės atsidūrė ne ten, kur joms norėjosi. Radikalaus nacionalizmo dvasios kupinu laikotarpiu sugyventi taikiai, kaip parodys tolesni įvykiai, joms bus labai sunku. Pamatas, ant kurio turėjo būti sukurta naujoji Europa, buvo nestabilus nuo pat pradžių. Naujai susikūrusios valstybės tapo ne tik suskaldytųjų priešėmis, bet ir beveik visos turėjo pretenzijų viena kitai. Maža to, dauguma jų nebuvo vieningos ir savo pačių viduje, kur kirtosi politinių asmenybių ir grupių ambicijos.

B šaltinis (Vinstonas Čerčilis apie Paryžiaus taikos konferencijoje priimtus sprendimus)

Akivaizdu, kad liko daug priežasčių kilti nesutarimams Europoje. Tačiau nešališkas susitarimų dėl naujo Europos žemėlapio vertinimas neturėtų būti smarkiai kritikuojamas. Iš esmės į skirtingų tautų interesus buvo atsižvelgta. Priimti sprendimai negalėjo nekelti problemų. Ginčytinose teritorijose buvo galima sėkmingiau priimti sutarimus, jeigu Britanija, Prancūzija ir Jungtinės Amerikos Valstijos būtų pasirengusios ilgesnį laiką išlaikyti kariuomenes ir tiekti maistą bei kreditus. Tačiau karo išvargintos šalys nebegalėjo sau to leisti. Vidurio ir Pietų Europa buvo padalyta paskubomis ir kai kur sienos buvo nubrėžtos apytikriai. Tačiau sąjungininkai laikėsi ne tik praktinių tikslų, bet ir tautų apsisprendimo principo.

C šaltinis (Iš Alano Teiloro knygos „Nuo Sarajevo iki Potsdamo. Europa 1914–1945“)

Daug kas tikėjosi, kad taikos konferencija, sušaukta Paryžiuje 1919 metų pradžioje, paskelbs Taikos ir Teisingumo erą. Prezidentas Vilsonas ne tik pats manė esąs, bet ir kitų buvo laikomas šiuolaikiniu Išganytoju iš Naujojo Pasaulio. Vėliau iliuzijos išsisklaidė. Buvo įtariama, kad Vilsoną apgaudinėjo Loydas Džordžas ir Žoržas Klemanso. Tačiau paties Vilsono veikla buvo stebinančiai nedemokratiška demokratiškam politikui. Jis gynė apsisprendimo teisę. Sąjungininkai teigė, kad jie kovoja dėl mažų tautų nepriklausomybės, ir kiekviena tauta, net pati mažiausia, tvarkingai pasiuntė delegaciją į taikos konferenciją. Su šiomis delegacijomis retai buvo tariamasi, ir jos nė karto negavo sprendimo teisės.

D šaltinis (1919 m. kovo mėn. karikatūra „Per sunki“)

D šaltinis
D šaltinis

Ant šakos parašyta: „Tautų Sąjunga“.
Prezidentas V. Vilsonas: „Štai tavo alyvmedžio šakelė. Dabar imkis darbo.“
Taikos balandis: „Žinoma, noriu, kad visiems būtų gerai, bet ar ji man ne per stora?“

Klausimai

41. Nurodykite dvi priežastis, kodėl sąjungininkams sunkiai sekėsi įgyvendinti tautų apsisprendimo principą (A šaltinis).
1. ...................... 2. ...................... (2 taškai) Atsakymas

42. Pasirinkite dvi naujai susikūrusias valstybes ir paaiškinkite, dėl kokių priežasčių jos buvo nepatenkintos konferencijoje priimtais sprendimais.
1. ...................... 2. ...................... (2 taškai) Atsakymas

43. Kokį svarbiausią konferencijos laimėjimą išskiria V. Čerčilis (B šaltinis)? Remdamiesi šaltinio teiginiais, nurodykite dvi priežastis, kodėl priimti sprendimai turėjo trūkumų.
Svarbiausias laimėjimas ...............................
Priežastys: 1. ...................... 2. ...................... (3 taškai) Atsakymas

44. Nurodykite du teiginius, kuriais C šaltinio autorius apibūdina V. Vilsoną.
1. ...................... 2. ...................... (2 taškai) Atsakymas

45. Nurodykite tris pagrindines V. Vilsono idėjas, kurias jis siekė įgyvendinti pokarinėje Europoje.
1. ...................... 2. ...................... 3. ...................... (3 taškai) Atsakymas

46. Apibūdinkite pagrindinę karikatūros mintį. Dviem teiginiais paaiškinkite, kodėl buvo sudėtinga įgyvendinti karikatūroje atspindėtą idėją.
Pagrindinė mintis ...............................
Teiginiai: 1. ...................... 2. ......................(3 taškai) Atsakymas

47. Nurodykite keturias priežastis, kodėl Europoje nepavyko išsaugoti taikos.
1. ...................... 2. ...................... 3. ...................... 4. ...................... (4 taškai) Atsakymas

2021 m. valstybinis egz.