A. Linkolnas
A. Linkolnas

ŽEMIŠKAS PAGEIDAVIMAS

A. Linkolnas, būdamas kandidatu į kongreso narius, apsilankė religiniame susirinkime, kuriame kalbėjo evangelistas Kartraitas. Baigęs pamokslą, Kartraitas sušuko:

– Tegul atsistoja visi, kurie nori patekti į dangų! Iš vietų pakilo keletas vyrų, moterų ir vaikų. Pamokslininkas tęsė:

– Tegul atsistoja visi, kurie nenori pakliūti į pragarą!

Atsikėlė iš suolų visi, išskyrus Linkolną. Kartraitas paniuro ir paklausė Linkolno, kur gi šis norįs pakliūti.

– Noriu patekti tiesiog į kongresą!

AGRESORIŲ LOGIKA

JAV prezidentas A. Linkolnas pasisakė kongreso posėdyje prieš karo su Meksika šalininkus. „Kruvinuosius“ kongresmenus, tvirtinusius, kad šis karas nėra agresija, o JAV sienų gynimas, Linkolnas palygino su fermeriu, kuris sakydavo: „Aš nenoriu svetimų žemių. Aš noriu tik tų žemių, kurios ribojasi su mano ferma.“