Liudvikas XIV
Liudvikas XIV

TARTIUFŲ PYKTIS

Liudvikas XIV, pamatęs „Skaramušo“ spektaklį, pasakė princui Konde:

– Nesuprantu, kodėl dvasiškija taip užpuolė „Tartiufą“. Juk „Skaramuše“ yra žymiai aštresnių dalykėlių...

– Reikalas tas, – atsakė Konde, – kad „Skaramuše“ autorius išjuokia dangų ir religiją, dėl kurių šiems ponams nei šilta, nei šalta, o „Tartiufe“ Moljeras juokiasi iš jų pačių.