KUO KAS DŽIAUGIASI

Garsus XVII a. olandų filosofas Benediktas Spinoza mėgdavo lošti šachmatais. Kartą jo partneris paklausė:

– Kuo paaiškinti, kad aš, pralaimėjęs partiją, kabai susierzinu, o jūs visada linksmas – net ir pralaimėjęs?

– Vienu ir kitu atveju nuverčiamas karalius, o tai mane visada džiugina, – atsakė Spinoza.