O. Balzakas
O. Balzakas

KNYGOS AUTORIUS

Balzakas sutiko gatvėje pažįstamą Alfonsą Karą, kuris ėmė girti .paskutinįjį rašytojo romaną.

– Ak, drauguži, – atsiduso Balzakas, – kaip aš tau pavydžiu...

– Kodėl? – nustebo šis.

Tu – ne šios knygos autorius, todėl gali pasakyti apie ją viską, ką galvoji. O aš, deja, supančiotas. Girti – nesmagu, iškritikuoti – niekas nepatikės. O jei tylėsiu, visi tars, kad dėl išdidumo.