de.wikipedia.org nuotr.
de.wikipedia.org nuotr.

DIDYBĖ

Kartą Vilhelmas II truputį persišaldė. Atskubėjęs jo gydytojas įrodinėjo kaizeriui:

– Nesirūpinkite, jūsų didenybe, jums tik nedidutė sloga.

Monarchas lyg erelis nužvelgė drąsųjį mediką ir atšovė:

– Aš reikalauju didelės slogos! Manyje viskas didu!

OFICIALUS VIZITAS

Kažkuriais metais prieš pirmąjį pasaulinį karą Vokietijos kaizeris Vilhelmas II atvyko oficialaus vizito į Peterburgą, tuometinę, Rusijos sostinę. Geležinkelio stotyje svečią sveikino ministrai, buvo išrikiuota garbės sargyba. Vokietijos valdovas pastebėjo vėliavoje sidabrinio erelio ženklą.

– Už ką gavo jūsų pulkas šį ženklą? – paklausė kaizeris.

– Už Berlyno paėmimą 1761 metais, jūsų didenybe! – atsakė vėliavininkas.

Toliau kaizeris nieko nebeklausinėjo.